Moja zóna

František Paňko

Kalinčiakova 13, 091 01 Stropkov
43918824
Nemá
nezistený
01.01.2008
Výroba zámkov a pántov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A