Moja zóna

KD Slovakia s. r. o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
43936687
2022530697
Nemá
nezistený
06.02.2008
Veľk.s drevom,stav.mat.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KD Slovakia s. r. o.


Štatutári KD Slovakia s. r. o.


Spoločníci KD Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania KD Slovakia s. r. o.


Kataster KD Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy KD Slovakia s. r. o.