Moja zóna

Jarmila Bačiková

Nový Riadok 62, 091 01 Stropkov
43945643
Nemá
nezistený
01.02.2008
Čin.domácn.ako zamestn.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A