Moja zóna

Peter Körösi

Komenského 20, 927 05 Šaľa
43946381
1078763235
Nemá
nezistený
16.01.2008
Demolácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A