Moja zóna

Iveta Lanczová

Hollého 3, 927 05 Šaľa
43946925
1078763213
Nemá
nezistený
20.02.2008
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A