Moja zóna

HP SMART s. r. o.

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
43951791
2022526979
Nemá
nezistený
29.01.2008
Výroba ost.špec.stroj.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod HP SMART s. r. o.


Štatutári HP SMART s. r. o.


Spoločníci HP SMART s. r. o.


Predmety podnikania HP SMART s. r. o.


Kataster HP SMART s. r. o.


Skrátené výkazy HP SMART s. r. o.