Moja zóna

G - taurus s. r. o.

Martinská 49, 821 05 Bratislava
43957625
2022535603
Nemá
nezistený
14.02.2008
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod G - taurus s. r. o.


Štatutári G - taurus s. r. o.


Spoločníci G - taurus s. r. o.


Predmety podnikania G - taurus s. r. o.


Kataster G - taurus s. r. o.


Skrátené výkazy G - taurus s. r. o.