Moja zóna

Miroslav Vrablic

906 35 Plavecký Mikuláš
43962092
1078770979
Nemá
nezistený
16.01.2008
Manipulácia s nákladom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A