Moja zóna

B.M.B. - servis, s.r.o.

Uľanská cesta 89, 976 03 Banská Bystrica
43971148
2022539838
Nemá
nezistený
16.02.2008
Prevádzka kultúr.zariad.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A