Moja zóna

EURO BROOKLYN, s. r. o.

Bojnická 20, 831 04 Bratislava
43985645
2022550024
Nemá
nezistený
01.03.2008
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EURO BROOKLYN, s. r. o.


Štatutári EURO BROOKLYN, s. r. o.


Spoločníci EURO BROOKLYN, s. r. o.


Predmety podnikania EURO BROOKLYN, s. r. o.


Kataster EURO BROOKLYN, s. r. o.


Skrátené výkazy EURO BROOKLYN, s. r. o.