Moja zóna

KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava
43991599
2022540663
SK2022540663
500-999 zamestnancov
13.02.2008
Maloobchod s odevmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,18
0,67
0,44
73 %
2,43 mil. €
-34,6 %
2020/2019
47,5 mil. €
-8,8 %
2020/2019
0,18
-37,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskKiK textil a Non-Food spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

TržbyKiK textil a Non-Food spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
55 mil. €
50 mil. €
45 mil. €
40 mil. €
35 mil. €

SkóringKiK textil a Non-Food spol. s r. o.


3,71
0,27
0,01
1,64

Zisk pred zdanenímKiK textil a Non-Food spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

EBITDAKiK textil a Non-Food spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €

Koneční uživatelia výhod KiK textil a Non-Food spol. s r. o.


Štatutári KiK textil a Non-Food spol. s r. o.


Spoločníci KiK textil a Non-Food spol. s r. o.


Predmety podnikania KiK textil a Non-Food spol. s r. o.


Kataster KiK textil a Non-Food spol. s r. o.


Skrátené výkazy KiK textil a Non-Food spol. s r. o.