Moja zóna

SJP s. r. o.

Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
44000987
2022551212
Nemá
nezistený
23.02.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SJP s. r. o.


Štatutári SJP s. r. o.


Spoločníci SJP s. r. o.


Predmety podnikania SJP s. r. o.


Kataster SJP s. r. o.


Skrátené výkazy SJP s. r. o.