Moja zóna

Elvíra Beszédes

925 84 Vlčany
44002041
1074420952
Nemá
nezistený
06.02.2008
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A