Moja zóna

City Center Slovakia s. r. o.

Lermontovova 15, 811 05 Bratislava
44014911
2022583387
Nemá
nezistený
01.03.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod City Center Slovakia s. r. o.


Štatutári City Center Slovakia s. r. o.


Spoločníci City Center Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania City Center Slovakia s. r. o.


Kataster City Center Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy City Center Slovakia s. r. o.