Moja zóna

ACS Slovakia s. r. o.

Roľnícka 9130/214, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory
44015437
2022571485
Nemá
nezistený
04.03.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
28 089,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskACS Slovakia s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €

TržbyACS Slovakia s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringACS Slovakia s. r. o.


-3,56
-279,9
n/a
0

Zisk pred zdanenímACS Slovakia s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-50 €
-100 €
-150 €

EBITDAACS Slovakia s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod ACS Slovakia s. r. o.


Štatutári ACS Slovakia s. r. o.


Spoločníci ACS Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania ACS Slovakia s. r. o.


Kataster ACS Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy ACS Slovakia s. r. o.