Moja zóna

Lukáš Bambuch

Matice slovenskej 16, 091 01 Stropkov
44048505
1078948827
Nemá
nezistený
03.03.2008
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A