Moja zóna

Mária Modráková

Bankovská 2, 091 01 Stropkov
44053428
1038532198
Nemá
nezistený
06.03.2008
Sociálna práca bez ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A