Moja zóna

Pavol Oleár

091 01 Krušinec
44063466
1079293820
Nemá
nezistený
01.04.2008
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A