Moja zóna

Igor Kázmer

Bernolákova 3, 901 01 Malacky
44077394
1079327832
Nemá
0 zamestnancov
01.04.2008
Oprava motor.vozidiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A