Moja zóna

MIRELZA, spol. s r. o.

Žitavská 5040/12, 821 07 Bratislava
44079311
2022602197
SK2022602197
2 zamestnanci
28.04.2008
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MIRELZA, spol. s r. o.


Štatutári MIRELZA, spol. s r. o.


Spoločníci MIRELZA, spol. s r. o.


Predmety podnikania MIRELZA, spol. s r. o.


Kataster MIRELZA, spol. s r. o.


Skrátené výkazy MIRELZA, spol. s r. o.