Moja zóna

SPORT UNITY AGENCY s. r. o.

Hanulova 11, 841 01 Bratislava
44082312
2022598853
Nemá
1 zamestnanec
17.04.2008
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,13
-4,28
-2,7 %
1,69 tis. €
-7,1 %
2020/2019
22,1 tis. €
-22,1 %
2020/2019
0,13
-11,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSPORT UNITY AGENCY s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbySPORT UNITY AGENCY s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringSPORT UNITY AGENCY s. r. o.


1,96
1,03
0,19
0,98

Zisk pred zdanenímSPORT UNITY AGENCY s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDASPORT UNITY AGENCY s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod SPORT UNITY AGENCY s. r. o.


Štatutári SPORT UNITY AGENCY s. r. o.


Spoločníci SPORT UNITY AGENCY s. r. o.


Predmety podnikania SPORT UNITY AGENCY s. r. o.


Kataster SPORT UNITY AGENCY s. r. o.


Skrátené výkazy SPORT UNITY AGENCY s. r. o.