Moja zóna

Roman Ondrejkovič

Hurbanova 35, 901 01 Malacky
44095295
1072610704
Nemá
nezistený
25.03.2008
Oprava elektr.prístrojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A