Moja zóna

ABZ finance s. r. o.

Daliborovo námestie 3, 851 01 Bratislava
44127880
2022644734
SK2022644734
nezistený
12.07.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,01
10,6 %
644 €
26,1 tis. €
0
N/A
N/A

ZiskABZ finance s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyABZ finance s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €

SkóringABZ finance s. r. o.


n/a
0,89
0,96
1,22

Zisk pred zdanenímABZ finance s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAABZ finance s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €

Koneční uživatelia výhod ABZ finance s. r. o.


Štatutári ABZ finance s. r. o.


Spoločníci ABZ finance s. r. o.


Predmety podnikania ABZ finance s. r. o.


Kataster ABZ finance s. r. o.


Skrátené výkazy ABZ finance s. r. o.