Moja zóna

Red cube s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 16, 945 01 Komárno
44137265
2022614341
SK2022614341
nezistený
01.05.2008
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,06
0,4
0,27
85,2 %
17,9 tis. €
124,6 %
2020/2019
86,5 tis. €
-31,1 %
2020/2019
0,06
153,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskRed cube s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

TržbyRed cube s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

SkóringRed cube s.r.o.


6,8
0,15
0,26
0,39

Zisk pred zdanenímRed cube s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDARed cube s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Red cube s.r.o.


Štatutári Red cube s.r.o.


Spoločníci Red cube s.r.o.


Predmety podnikania Red cube s.r.o.


Kataster Red cube s.r.o.


Skrátené výkazy Red cube s.r.o.