Moja zóna

Smurfex, s.r.o.

Krivánska 14, 974 11 Banská Bystrica
44141076
2022602538
SK2022602538
2 zamestnanci
08.05.2008
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,23
0,1
0,01
322,1 %
-45,5 tis. €
-157 %
2020/2019
174 tis. €
-2,5 %
2020/2019
-0,23
-158,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE