Moja zóna

WIND, s. r. o.

900 50 Kráľová pri Senci
44153317
2022597852
SK2022597852
nezistený
01.05.2008
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,02
0,12
85,1 %
472 €
-43,2 %
2020/2019
81,9 tis. €
-20 %
2020/2019
0
-35 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWIND, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyWIND, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringWIND, s. r. o.


3,79
0,15
n/a
0,14

Zisk pred zdanenímWIND, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAWIND, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod WIND, s. r. o.


Štatutári WIND, s. r. o.


Spoločníci WIND, s. r. o.


Predmety podnikania WIND, s. r. o.


Kataster WIND, s. r. o.


Skrátené výkazy WIND, s. r. o.