Moja zóna

Benedikt Malinovský

900 63 Jakubov
44179065
1045190619
Nemá
nezistený
01.06.2008
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A