Moja zóna

Emil Lukawetz

091 01 Tisinec
44198434
1075878430
Nemá
nezistený
01.06.2008
Oprava kov.konštrukcií

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A