Moja zóna

Marek Lacko

Kvetná 28, 900 51 Zohor
44198477
Nemá
nezistený
19.05.2008
Výroba ost.kovových výr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A