Moja zóna

TRANSCAPITAL, s. r. o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
44200951
2022621843
SK2022621843
3-4 zamestnanci
06.06.2008
Ost.pomoc.čin.v doprave

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
0,34
0,7
106,6 %
-36,6 tis. €
-195,4 %
2016/2015
1,23 mil. €
5,1 %
2016/2015
-0,02
-198,9 %
2016/2015
N/A
N/A

ZiskTRANSCAPITAL, s. r. o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyTRANSCAPITAL, s. r. o.


2014
2015
2016
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €

SkóringTRANSCAPITAL, s. r. o.


-16,2
-0,07
0,15
0,94

Zisk pred zdanenímTRANSCAPITAL, s. r. o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDATRANSCAPITAL, s. r. o.


2014
2015
2016
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod TRANSCAPITAL, s. r. o.


Štatutári TRANSCAPITAL, s. r. o.


Spoločníci TRANSCAPITAL, s. r. o.


Predmety podnikania TRANSCAPITAL, s. r. o.


Kataster TRANSCAPITAL, s. r. o.


Skrátené výkazy TRANSCAPITAL, s. r. o.