Moja zóna

Ing. Dušan Horváth

925 71 Trnovec nad Váhom
44204582
1072931618
Nemá
nezistený
01.06.2008
Výroba ost.odevov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A