Moja zóna

Lenka Chválová

908 74 Malé Leváre
44205228
1079974731
Nemá
nezistený
23.05.2008
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A