Moja zóna

INTERMES GROUP, s. r. o.

Tulipánová 7, 841 02 Bratislava
44209797
2022669308
Nemá
nezistený
11.06.2008
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod INTERMES GROUP, s. r. o.


Štatutári INTERMES GROUP, s. r. o.


Spoločníci INTERMES GROUP, s. r. o.


Predmety podnikania INTERMES GROUP, s. r. o.


Kataster INTERMES GROUP, s. r. o.


Skrátené výkazy INTERMES GROUP, s. r. o.