Moja zóna

Daniel Jankovič

Štúrova 92, 901 01 Malacky
44234708
1075035181
Nemá
nezistený
15.06.2008
Skladovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A