Moja zóna

Martin Takáč

090 31 Soľník
44234830
1072527797
Nemá
nezistený
09.06.2008
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A