Moja zóna

Radoslav Benkovič Caffe - Restaurant & Pizza

Hlavná 87, 900 68 Plavecký Štvrtok
44243774
1072564834
Nemá
nezistený
01.07.2008
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A