Moja zóna

JZConsulting, s. r. o.

Pod Brezinou 2273/46, 911 01 Trenčín
44248466
2022641885
Nemá
nezistený
01.07.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JZConsulting, s. r. o.


Štatutári JZConsulting, s. r. o.


Spoločníci JZConsulting, s. r. o.


Predmety podnikania JZConsulting, s. r. o.


Kataster JZConsulting, s. r. o.


Skrátené výkazy JZConsulting, s. r. o.