Moja zóna

BS LINE, s.r.o.

Cyrila a Metóda 360/14, 965 01 Žiar nad Hronom
44249225
2022630269
Nemá
nezistený
25.06.2008
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,16
0,17
20,08
3,9 %
4,77 tis. €
-17,3 %
2020/2019
32,6 tis. €
-7,2 %
2020/2019
0,16
-28,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE