Moja zóna

Monumental s. r. o.

Nitrianska 3, 821 08 Bratislava
44258771
2022693277
SK2022693277
2 zamestnanci
04.10.2008
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,38
0,44
5,8
13,9 %
54,4 tis. €
74,7 %
2020/2019
251 tis. €
24,3 %
2020/2019
0,38
68,9 %
2020/2019
74,4 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE