Moja zóna

Jaroslav Martinec

1. mája 85, 901 01 Malacky
44278888
1074639236
Nemá
nezistený
10.08.2008
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A