Moja zóna

HSQ Partner s. r. o.

Bodrocká 15, 821 07 Bratislava
44282851
2022645889
SK2022645889
1 zamestnanec
12.07.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
-0,24
0,11
121 %
2,13 tis. €
449,4 %
2020/2019
125 tis. €
-23,3 %
2020/2019
0,05
362,6 %
2020/2019
1,25 tis. €
N/A

ZiskHSQ Partner s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyHSQ Partner s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

SkóringHSQ Partner s. r. o.


-1,34
-0,21
0,03
0,67

Zisk pred zdanenímHSQ Partner s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAHSQ Partner s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod HSQ Partner s. r. o.


Štatutári HSQ Partner s. r. o.


Spoločníci HSQ Partner s. r. o.


Predmety podnikania HSQ Partner s. r. o.


Kataster HSQ Partner s. r. o.


Skrátené výkazy HSQ Partner s. r. o.