Moja zóna

Dúbravy Rezidencia, s. r. o.

Mýtna 48, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
44289723
2022656108
SK2022656108
0 zamestnancov
25.07.2008
Geologický prieskum

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,67
0,82
0,27
18,3 %
2,62 mil. €
111,4 %
2020/2019
9,6 mil. €
-15,7 %
2020/2019
0,67
500,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDúbravy Rezidencia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €

TržbyDúbravy Rezidencia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

SkóringDúbravy Rezidencia, s. r. o.


5,79
0,82
0
3

Zisk pred zdanenímDúbravy Rezidencia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €

EBITDADúbravy Rezidencia, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Dúbravy Rezidencia, s. r. o.


Štatutári Dúbravy Rezidencia, s. r. o.


Spoločníci Dúbravy Rezidencia, s. r. o.


Predmety podnikania Dúbravy Rezidencia, s. r. o.


Kataster Dúbravy Rezidencia, s. r. o.


Skrátené výkazy Dúbravy Rezidencia, s. r. o.