Moja zóna

Juraj Dičér

Sv. Gorazda 21, 951 31 Močenok
44304439
1080165174
Nemá
nezistený
20.08.2008
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A