Moja zóna

NEXT POINT TRADING s. r. o.

Mierové námestie 881, 019 01 Ilava
44316194
2022654975
Nemá
nezistený
01.08.2008
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NEXT POINT TRADING s. r. o.


Štatutári NEXT POINT TRADING s. r. o.


Spoločníci NEXT POINT TRADING s. r. o.


Predmety podnikania NEXT POINT TRADING s. r. o.


Kataster NEXT POINT TRADING s. r. o.


Skrátené výkazy NEXT POINT TRADING s. r. o.