Moja zóna

Gabriel Varga - SENEA

Hlavná 45, 927 01 Šaľa
44325363
1048076997
Nemá
nezistený
25.07.2008
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A