Moja zóna

Mediation & Project Consulting s. r. o.

Píla - rázcestie 135/2, 900 89 Častá
44331002
2022683058
SK2022683058
nezistený
27.08.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,07
5,14
41,9 %
-2,24 tis. €
-156,2 %
2020/2019
26 tis. €
-42 %
2020/2019
-0,04
-144,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMediation & Project Consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyMediation & Project Consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

SkóringMediation & Project Consulting s. r. o.


n/a
0,58
0,19
9,69

Zisk pred zdanenímMediation & Project Consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAMediation & Project Consulting s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Mediation & Project Consulting s. r. o.


Štatutári Mediation & Project Consulting s. r. o.


Spoločníci Mediation & Project Consulting s. r. o.


Predmety podnikania Mediation & Project Consulting s. r. o.


Kataster Mediation & Project Consulting s. r. o.


Skrátené výkazy Mediation & Project Consulting s. r. o.