Moja zóna

PP PLUS, s. r. o.

984 01 Boľkovce
44333838
2022661652
SK2022661652
5-9 zamestnancov
12.08.2008
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,3
0,37
13,19
18,1 %
181 tis. €
284,5 %
2020/2019
1,06 mil. €
-7 %
2020/2019
0,3
167,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE