Moja zóna

PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
44341750
2022667933
Nemá
nezistený
22.08.2008
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.


Štatutári PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.


Spoločníci PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.


Predmety podnikania PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.


Kataster PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.


Skrátené výkazy PRVÁ LEVICKÁ OBCHODNÁ spol. s r.o.