Moja zóna

GAMMA-S, s.r.o.

Februárová 154, 958 01 Partizánske
44360720
2022669891
Nemá
nezistený
04.09.2008
Skladovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GAMMA-S, s.r.o.


Štatutári GAMMA-S, s.r.o.


Spoločníci GAMMA-S, s.r.o.


Predmety podnikania GAMMA-S, s.r.o.


Kataster GAMMA-S, s.r.o.


Skrátené výkazy GAMMA-S, s.r.o.