Moja zóna

František Czédl

925 71 Trnovec nad Váhom
44400560
1044759694
Nemá
nezistený
05.09.2008
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A